FPT Play for Android TV 4.3.0 (1412) apk

FPT Play for Android TV 4.3.0 (1412) apk APK for Android

Free Entertainment

Published & copyrighted by

Packagename: net.fptplay.ottbox

Updated: August 22, 2019

Downloads : 0+

Rating :
3/5 star

Version: 4.3.0 (1412)

Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

File Size: 41 MB

APK Signature: 9dff668b73e010b478f7b7530f6c93417f43a612

APK Md5: 9f16779c9889e1ebab3a79ac0f3c2c2e

APK SH1: 677cf406f620d220211b02fd36e4ff21b752fe19


FPT Play for Android TV 4.3.0 (1412) apk safe verified   Verified safe to install

Downloads APK (41 MB)
Chào mừng các bạn đã đến với bản cập nhật 4.3.0
Có thể thiết kế mới tương đối khác lạ đối với người dùng và cần thời gian để làm quen, do đó chúng tôi vẫn đang ghi nhận để có những chỉnh sửa cho phù hợp. Mặc dù vậy, hy vọng rằng các bạn có thể khám phá những trải nghiệm mới mà phiên bản này mang lại. Trong những cập nhật tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số tính năng quan trọng và tăng cường hiển thị tương tác nội dung cho người dùng yêu thích thể thao, nhất là bóng đá - Dev Corner.

How to install apk with obb data

To install the APK with OBB/Data, you will need to have:
  • APK file
  • OBB or Data folder (usually a zip file downloaded from internet)

Install APK on Your Android Phone

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

  1. Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
  2. Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
  3. Click ‘install’
  4. Wait for the APK to install.
  5. Do not run the application yet.
  6. After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.


Share